Hírek


Nyitóoldal > Hírek > A magáncsőd - tapasztalatok Európában-MRcertify Washington GED Practice Test

A magáncsőd - tapasztalatok Európában-MRcertify Washington GED Practice Test

2009.09.14


A pénzbeosztó szakemberek diktálnak

Magyarországon most készül a magáncsődről szóló jogszabály, amit Európában már évek óta alkalmaznak. Nálunk a jogszabály várhatóan 2010-től lép életbe.Bemutatjuk a magáncsőd intézménye működésének európai tapasztalatait a Népszabadság cikke alapján.Magáncsőd kezelés Németországban

Az adósságkezelő tapasztalatai - Segítség egyenes adásban
Németországban a csődbe jutott adósok akár egy tévéshow szereplői is lehetnek. Peter Zwegat, az ország legismertebb adósság-tanácsadója az RTL kereskedelmi csatornán futó Raus aus den Schulden (Kifelé az adósságokból) című valóságshow-ban dönt a szereplők vagyonának - vagy inkább annak maradékának - felhasználásáról. Az adósságkezelő tévésztár már gyerekfejjel megtanulta beosztani a pénzt, hiszen az ötvenes években még cipőt is csak részletre tudtak neki venni. Az önmagát egy lelkész és egy pszichiáter keverékének valló 59 éves Zwegat szerint különbséget kell tenni a fogyasztói társadalmat "mozgató", minden második német családot érintő adósság és a túlzott eladósodottság között. Ez utóbbiról akkor beszélhetünk, ha a jövedelem tartósan nem éri el a havi részletek befizetéséhez szükséges összeget. Németországban a vészesen eladósodott háztartások számát négymillióra teszik, a probléma 6-7 millió embert érint. Tavaly 120 ezer magáncsődeljárást indítottak, az idén a gazdasági válság miatt 140 ezerrel számolnak.
Magáncsődeljárást az kérhet, akinek húsznál kevesebb hitelezője van.

Ingyenes tanácsadó hálózatok – hosszú várakozási idő

A törvény minden önkormányzatot kötelez ingyenes adósság-tanácsadó szolgálat működtetésére. Közhasznú egyesületek, egyházi-karitatív szervezetek szintén foglalkoztatnak díjmentes tanácsadókat. Az ingyenesség és a túlzsúfoltság miatt azonban az első konzultációra akár hónapokat is kell várni. Adósságkezelési segítséget persze magánalapon, fizetős szolgáltatásként is igénybe lehet venni, ügyvédi irodák sora szakosodott erre az üzletágra.

Az adósság kezelő előtt nincs titok – őszinteség és feltétlen együttműködés

Magánéleti mélységekig hatoló őszinteség és feltétlen együttműködés - az adósság-tanácsadók kizárólag ilyen alapokon tudnak segíteni. Zwegat igyekszik empatikusan közelíteni ügyfeleihez, de gyakran kíméletlennek kell lennie. Másként nem képes tudatosítani az ügyfelekben, véget ért a "pumpolás" korszaka. Mindig elmondja: az adósságcsapda ellen csak kellő tartalék - legalább kéthavi jövedelemnek megfelelő összeg - nyújt védelmet. Az adósságrendezési tervvel együtt Zwegaték új életvitelt is kialakítanak. Felmérik, mennyit lehet lakbérre, étkezésre, ruházkodásra, közlekedésre költeni. Arra biztatják az adóst, keressen magának olcsóbb áram-, gáz- és telefon-internetszolgáltatót. A mínuszba átlódult bankszámlát is érdemes a tartozások közé sorolni, a csődeljárásig pedig tanácsos minden részletfizetést felfüggeszteni. A magáncsődkérelmek feldolgozási ideje 4-6 hét. A kijelölt csődgondnok az autótól az életbiztosításon át a takarékbetétig minden vagyontárgyat pénzzé tesz, a befolyó összeget egy külön bankszámlára utalja, s eldönti, milyen sorrendben elégíti ki a hitelezők igényeit. Németországban hat-tíz évre teszik, amíg valaki teljesen megszabadul adósságaitól.Magáncsőd kezelés Ausztriában

Ausztriában már a válság előtti időben is folyamatosan nőtt a magáncsődöt jelentők száma. Bécsben 2008-ban 3400 személyes csődöt regisztráltak, ez az országos adat több mint egyharmada. Egy-egy bajba jutott átlagos adóssága Ausztriában mintegy 50 ezer euró. Közgazdászok, szociológusok, életmódkutatók, s a konkrét ügyekben eljáró ügyvédek tapasztalatai szerint az eladósodás fő oka az üzleti vállalkozás befuccsolása, a váratlan és hosszan tartó betegség, a Washington GED Practice Test munkahely elvesztése, a tartós munkanélküliség és a válás szokott lenni. Az idei évről nincsenek értékelt tapasztalatok, ám az biztos, hogy a felelőtlenül hitelező osztrák bankok a fő kárvallottjai a magánszemélyek csődjének.

Magáncsődre specializált ügyvédek – és tapasztalataik

Magáncsődre specializálódott ügyvédek Bécsben is praktizálnak. Egyikük lapunknak azt állította: Ausztriában a magáncsőd nem feltétlenül jelenti az adós kudarcát. Az 1995 óta hatályban lévő magáncsődeljárásban való részvétel feltétele, hogy a rászoruló mutasson hajlandóságot az együttműködésre, vállaljon áldozatot sorsa jobbra fordítása érdekében. MRcertify Washington GED Practice Test

Jogi útra terelt magán-csődeljárás – két-három lehetséges megoldás

Amennyiben jogi útra terelik a csődeljárást, két-három megoldás lehetséges:
1) az egyik a kényszer-megállapodás - melyet bíróság erősít meg -,
2) a másik a fizetési ütemterv kidolgozása, elfogadása.
3) Lefölözési vagy letiltási eljárás

A kikényszerített egyezség
A kikényszerített egyezség során két éven belül a tartozás 20 százalékához jutnak hozzá a hitelezők, vagy a követelések legalább 30 százalékát öt éven belül kapják meg.

Fizetési ütemterv készítése
Fizetési ütemterv készítése esetén nincs megszabott törlesztési hányad, a határidő azonban legfeljebb hét év lehet. Ennek megtervezésekor figyelembe veszik a csődöt jelentő körülményeit, lehetőségeit s a rendelkezésre álló vagyonának hasznosítását.

Lefölözési vagy eltiltási eljárás
Utolsó esély a lefölözési, más kifejezéssel letiltási eljárás. Ilyenkor a csőd alá vont személy lefoglalható vagyonát hét évre egy hatósági vagyongondnok, teljhatalmú megbízott fennhatósága alá helyezik. Az adósnak munkát kell vállalnia, minden olyan MRcertify Washington GED Practice Test állást kénytelen elfogadni, ami szakképzettségének megfelelő. Hét év után tartozásának a tíz százalékát és az eljárási költségeket kell megtérítenie. Ebben az esetben nincsenek tekintettel arra, hogy a csőd elszenvedője akár hét éven át kénytelen a létminimumon élni.Angol tapasztalatok – Az Egyesült Királyságban a hangsúly a megelőzésen van

Tavaly új előírásokkal bővült a felelős hitelezés szabályait rögzítő nagy-britanniai Banking Code. A dokumentumot elfogadja minden kereskedelmi bank, hitelkártya-kibocsátó és ingatlanhitel-szövetkezet. Melléklete részletesen leírja, hogyan kell értelmezni a felelős hitelezés fogalmát, és az elvárásokat háromévente felülvizsgálják. Tavaly óta már elvárják, hogy a bankok a hitelnyilvántartó ügynökségeknél ellenőrizzék a kérelmező ügyfélről vezetett adatokat. Megnyugtatásképpen még a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot vagy az ügyfél folyószámla-forgalmát is át kell tanulmányozniuk. Ezt minden bankkártyahitelkeret-emelési, hiteltúllépési és -kihelyezési művelet kapcsán végre kell hajtani.Néhány módszer Belgiumból

Belgiumban a pénzintézetek csak azt követően ajánlhatnak hitelt ügyfeleiknek, hogy egyeztettek a Belga Nemzeti Bank által működtetett Központi Lakossági Hitelnyilvántartóval. A hitelezésről szóló törvény a fogyasztók súlyos eladósodottságának megelőzésére helyezi a hangsúlyt.

A hitelfelvevő anyagi helyzetének teljes körű vizsgálata

A rendelkezések kötelezően előírják a hitelfelvevő anyagi helyzetét érintő teljes körű és pontos tájékozódást. Az is a hitelnyújtók és hitelközvetítők felelőssége, hogy meghatározzák a hitelbírálathoz szükséges információk körét, és meggyőződjenek arról, MRcertify Washington GED Practice Test hogy az ügyféltől kapott tájékoztatás elérte a szükséges mértéket. A döntés a hitelező felelőssége. A biztosíték csak másodlagos

Bármilyen, a hitelnyújtáshoz kért biztosíték (mint például a kezesség) az előzőekhez képest csak másodlagos szerepet kap a döntésben. Bizonyos esetekben, ha utóbb kiderül, hogy a bank elmulasztotta a szükséges ellenőrzéseket, a bíróság a felvett hitel teljes összegét vagy annak egy részét elengedheti.
Népszabadság 2009. szeptember 7.

Fórum


Kérdéseit felteheti az email címen, hamarosan megválaszoljuk!


Nyitóoldal > Fórum > Milyen feladatai lehetnek egy könyvelőnek cégalapítással kapcsolatban?

Milyen feladatai lehetnek egy könyvelőnek cégalapítással kapcsolatban?

2009-09-07


Egy könyvelő számos területen nyújthat segítséget egy cégnek az első lépések megtételekor, attól függően, hogy mikor fordul hozzá, a cégalapítás előtt, vagy utána. Egy jó ügyvéd nagyon sok kérdésben támasz ilyenkor, mégis érdemes már a társasági szerződés aláírása előtt konzultálni a könyvelővel is.

Egy könyvelő feladata lehet:
1. Ha még nincs társasági szerződés
1.1. Ügyvéd ajánlása
1.2. Segítségnyújtás cégforma kiválasztásában, tevékenységekhez kapcsolódó követelmények megismerésében, adózási és könyvvezetési kérdésekben.
1.2.1. Cégforma kiválasztás: mik az előnyei/hátrányai a Bt-nek, a Kft-nek, melyiket mikor érdemes választani
1.2.2. Adózás: Áfa kötelezettség teljesítésének módjáról már cégalapításkor nyilatkozni kell. Már a társasági szerződés megkötésekor tisztában kell lennie a vállalkozónak azzal, hogy az Áfa kötelezettségét az áltanáos szabályok szerint kell majd teljesítenie, vagy alanyi mentességet választ, vagy adómentes tevékenységet folytat, vagy különleges adómegállapítási módot választ, illetve hogy canada goose outlet közösségi adószámra szüksége lesz-e.
„Az okmányirodához, illetőleg a cégbírósághoz benyújtott bejelentkezési nyomtatványon az adózónak nyilatkoznia kell arról is, hogy az általános forgalmi adó vonatkozásában alanyi mentességet választ, a tevékenység közérdekű és/vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel kizárólag adómentes tevékenységet folytat, illetve egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja, vagy valamely különleges adómegállapítási módot választ, figyelemmel az általa folytatandó tevékenységre és az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályaira, továbbá az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesíti vagy közvetett vámjogi képviselőként jár el. Az egyéni vállalkozó arról is köteles nyilatkozni, hogy választja-e az átalányadózást.”
1.3. Segítségnyújtás a tőkeelemek összeállításában:
1.3.1. Készpénz vagy apport
1.3.2. Jegyzett tőke és egyéb források (alárendelt kölcsöntőke)
1.3.3. A tőke melyik mérlegtételeken jelenjen meg.
2. Amennyiben a cégbejegyzés előtt már végzett tevékenységet a Társaság, akkor az előtársasági időszak könyvelése
3. Bejelentkezés az Adóhatósághoz a cégbejegyzéstől számított 15 napon belül.
4. Bejelentkezés az illetékes Önkormányzathoz helyi adók hatálya alá, a cégbejegyzéstől számított 15 napon belül.
5. Bejelentkezés az OEP-hez, ha van alkalmazott
6. Bejelentkezés a Munkaügyi felügyelethez (0-san is).
7. Foglalkoztatottak (és biztosított vállalkozó) bejelentése az adóhatósághoz a biztosítási jogviszony kialakulásával egyidőben.
8. Szabályzatok elkészítése a cégbejegyzéstől számított 90 napon belül
8.1. Számviteli politika
8.1.1. Pénzkezelési szabályzat
8.1.2. Értékelési szabályzat
8.1.3. Leltárkészítési szabályzat
8.2. Számlarend
8.3. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
9. KSH adatszolgáltatás – kezdő vállalkozók részére – honlapról letölthető
10. Segítségnyújtás számlavezető pénzintézet választásában, pénzforgalmi számlaszám nyitásához
11. Bélyegző kötelező tartalmi elemeinek bemutatása, esetleg bélyegzőkészítő ajánlása
12. Amennyiben alkalmazott van a cégben, akkor üzemorvos választásban segítségnyújtás. 13. franck muller replica watches

Kezdő és kis- vállalkozásoknak

Könyvelés Adótanácsadás
Cégalapítás
Áraink és ajánlatkérés


Elérhetőség

Bp. I.ker. Pauler u. 17.
A Déli pályaudvartól öt percre
Megközelíthető:
18-as villamossal, Metróval,
5-ös, 178-as, 105-ös, 16-os busszal

térkép I. kerület

Számely Gábor
ügyvezető partner
Tel: +36
1 225 15 17


Szenes Katalin
partner
Tel: +36
1 225 15 17


Szabó Éva
vezető munkatárs
Tel: +36
1 225 15 17


Szabó Krisztina számítástechnikai vezető
vezető munkatárs
Tel: +36
1 225 15 17