Hírek


Nyitóoldal > Hírek > Az önellenőrzés szabályia

Az önellenőrzés szabályia

2011.04.15


Amennyiben az adózó az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt feltárja, hogy adóalapját, az adót vagy a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba, illetve más elírás miatt hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. - derül ki a NAV újonnan közzétett ellenőrzési kézikönyvéből.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett dokumentum ismerteti: nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó késedelmesen nyújtja be bevallását, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Nincs helye azonban önellenőrzésnek, ha valaki a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

Az adókedvezményt az adózó utólag, önellenőrzéssel érvényesítheti, illetve veheti igénybe. Az ellenőrzés megkezdésétől (vagyis az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés kézhezvételétől vagy a megbízólevél átvételétől) a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem módosítható. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, christian louboutin booties költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.

A helyesbítés akkor minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az erről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló értesítés kézhezvételének, illetve a megbízólevél átvételének napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Nem minősül önellenőrzésnek, ha az általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni. Ha a vámhatóság a termékimportot terhelő adót megállapító határozatát utóbb módosítja, a módosító tételt annak a hónapnak a bevallásában kell elszámolni, amelyben a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást - a magánszemély jövedelemadója kivételével - a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Az önellenőrzést a magánszemély adózó a személyi jövedelemadó tekintetében az önellenőrzési lap benyújtásával végezheti el. Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után az adózónak kell megállapítania, és a bevallással egyidejűleg megfizetnie.

Az önellenőrzési pótlék mértéke a swiss replica watches christian louboutin outlet késedelmi pótlék 50 százaléka, ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén 75 százaléka, és a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének, illetve a magánszemély jövedelemadója esetén az önellenőrzési lap benyújtásának napjáig kell felszámítani.

Fórum


Kérdéseit felteheti az email címen, hamarosan megválaszoljuk!


Nyitóoldal > Fórum > Hogyan változott az osztalékjövedelem adózása 2008-ról 2009-re, és ez hogyan érinti a 2009-ben kifizetett, de korábbi évekre vonatkozó oszta

Hogyan változott az osztalékjövedelem adózása 2008-ról 2009-re, és ez hogyan érinti a 2009-ben kifizetett, de korábbi évekre vonatkozó oszta

2009-09-07


Az osztalékjövedelem adózása:

• 2008-ban érvényes szabály alapján:
Kétkulcsos adózás. A tagnak a kivett osztalék (a vagyoni betétje arányában a társas vállalkozás saját tőkéjének az értékelési tartalékkal csökkentett részéből a rá jutó rész) 30%-a után 25%, a fennmaradó rész Gucci outlet után 35% személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az osztalék után 14% EHO-t is kell fizetni, de ez az összeg a megfizetett egészségbiztosítási járulékkal együtt maximum 450.000 Ft lehet.

• 2009.01.01-től érvényes szabály szerint:
A vállalkozás tagjának a kivett osztalék után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az EHO mértéke 14%, de ezt a 450.000 Ft-os felső határig kell megfizetni.

A 2009-ben kifizetett osztalékot is 25% adó terheli akkor is, ha korábbi évekre vonatkozó, ki nem fizetett osztalékról van szó.

luxury replica handbags hermes kelly replica rolex cellini replica audemars piguet survivor replica rolex daytona replica replica franck muller

Kezdő és kis- vállalkozásoknak

Könyvelés Adótanácsadás
Cégalapítás
Áraink és ajánlatkérés


Elérhetőség

Bp. I.ker. Pauler u. 17.
A Déli pályaudvartól öt percre
Megközelíthető:
18-as villamossal, Metróval,
5-ös, 178-as, 105-ös, 16-os busszal

térkép I. kerület

Számely Gábor
ügyvezető partner
Tel: +36
1 225 15 17


Szenes Katalin
partner
Tel: +36
1 225 15 17


Szabó Éva
vezető munkatárs
Tel: +36
1 225 15 17


Szabó Krisztina számítástechnikai vezető
vezető munkatárs
Tel: +36
1 225 15 17